Skip to main content

Rydym wedi gweithio'n agos gyda chwmnïau ac atyniadau lleol i sicrhau bod teithwyr yn cael y bargeinion gorau posibl

Cynigir gostyngiad drwy ddangos eich tocyn bws

Dyffryn Teifi

Ewch ar wasanaeth bws 460 Cyswllt TrawsCymru a gweld golygfeydd gwych Dyffryn Teifi wrth deithio gerllaw'r afon hiraf yng Nghymru ar fws. Yr hwyl i gyd, heb yr holl straen.

Maenordy Scolton - Sir Benfro - diwrnod gwych i'r teulu cyfan

Ewch am dro yn y parc ac edmygu'r plasty ysblennydd cyn ymlacio yn yr ystafelloedd te. Ewch yno drwy Bwcabus

Cofiwch fod modd gweld llwyth o atyniadau eraill drwy fynd ar fws.

Ewch ar y bws er mwn gweld y trysorau cudd