Skip to main content

Yn unol â chyngor y Llywodraeth, bydd holl wasanaethau llwybr sefydlog Bwcabus yn cael eu hatal dros dro o DDYDD MERCHER, 25 MAWRTH. Bydd Bwcabus yn parhau i weithredu gwasanaeth archebu siwrnai ar gyfer gweithwyr allweddol/siwrneiau hanfodol – rydym yn eich annog i wneud yn siŵr bod eich taith yn hanfodol. Os nad ydych yn siŵr sut i archebu siwrnai gyda ni, rhowch alwad i’n canolfan alwadau ddwyieithog, byddwn yn hapus i egluro’r broses i chi dros y ffôn. Cysylltwch â ni ar 01239 801 601.

Gofynnwn yn garedig i chi ystyried a yw eich siwrnai yn hanfodol – cadwch yn saff, arhoswch gartre a chymerwch ofal.

611

Rhydlewis - Brongest - Castellnewydd Emlyn

pram wheelchair bwcabus-logo
645

Trecwn - Cas-mael - Castellnewydd Bach - Treletert

pram wheelchair bwcabus-logo
460

Caerfyrddin - Castellnewydd Emlyn - Aberteifi

wifi pram wheelchair H
644

Rhosybwlch - Maenclochog - Clarbeston Road

pram wheelchair bwcabus-logo
643

Cas-mael - Tremlod - Spittal - Cas-blaidd

pram wheelchair bwcabus-logo
612

Pont Tyweli - Llandysul - Penrhiwllan - Llandyfriog - Castellnewydd Emlyn

pram wheelchair bwcabus-logo
T11

Abergwaun - Ty Ddewi - Hwlffordd

wifi pram wheelchair H
T5

Hwlffordd - Abergwaun - Aberteifi - Aberystwyth

wifi pram wheelchair H usb
430

Aberteifi - Crymych - Arberth

wifi pram wheelchair
313

Cas-wis - Clarbeston Road - Hwlffordd

pram wheelchair H