Skip to main content

Yn unol â chyngor y Llywodraeth, bydd holl wasanaethau llwybr sefydlog Bwcabus yn cael eu hatal dros dro o DDYDD MERCHER, 25 MAWRTH. Bydd Bwcabus yn parhau i weithredu gwasanaeth archebu siwrnai ar gyfer gweithwyr allweddol/siwrneiau hanfodol – rydym yn eich annog i wneud yn siŵr bod eich taith yn hanfodol. Os nad ydych yn siŵr sut i archebu siwrnai gyda ni, rhowch alwad i’n canolfan alwadau ddwyieithog, byddwn yn hapus i egluro’r broses i chi dros y ffôn. Cysylltwch â ni ar 01239 801 601.

Gofynnwn yn garedig i chi ystyried a yw eich siwrnai yn hanfodol – cadwch yn saff, arhoswch gartre a chymerwch ofal.

Yn unol â chyngor y Llywodraeth, bydd holl wasanaethau llwybr sefydlog Bwcabus yn cael eu hatal dros dro o DDYDD MERCHER, 25 MAWRTH.

Bydd Bwcabus yn parhau i weithredu gwasanaeth archebu siwrnai ar gyfer gweithwyr allweddol/siwrneiau hanfodol – rydym yn eich annog i wneud yn siŵr bod eich taith yn hanfodol. Os nad ydych yn siŵr sut i archebu siwrnai gyda ni, rhowch alwad i’n canolfan alwadau ddwyieithog, byddwn yn hapus i egluro’r broses i chi dros y ffôn. Cysylltwch â ni ar 01239 801 601.

Bydd llawer o wasanaethau bws yn cael eu lleihau neu eu hatal dros dro o ddydd Llun 30 Mawrth hyd nes rhoddir gwybod fel arall, fel a ganlyn.

T1 – bydd yr amserlen ar gyfer dydd Sul ar waith drwy gydol yr wythnos

T5 – bydd gwasanaeth llai ar y llwybr o ddydd Llun i ddydd Sadwrn

T11 – bydd gwasanaeth llai ar y llwybr o ddydd Llun i ddydd Sadwrn

441 – dim gwasanaeth ar y llwybr hwn

460 – bydd gwasanaeth llai ar y llwybr o ddydd Llun i ddydd Sadwrn

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Traveline Cymru ar 0800 464 00 00 neu www.traveline.cymru

Yn unol â chyhoeddiad diweddaraf y Prif Weinidog, atgoffir cwsmeriaid na ddylent deithio oni bai bod hynny’n gwbl hanfodol a’u bod mewn iechyd da.